Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen 2 of meerdere partijen onder begeleiding van een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale mediator. Tijdens het gehele mediation traject staan partijen samen, onder begeleiding van de mediator, aan het roer om de oplossing(en) te vinden voor het gezamenlijke conflict. Hierbij is de mediator verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces en bemoeit zich verder niet met de inhoud van de kwestie.

In beginsel is mediation geschikt voor het oplossen van ieder conflict, groot en klein, tussen particulieren, bedrijven, gemeenten en overheidsinstellingen, zolang beide partijen bereid zijn zich in te zetten voor het vinden van de oplossingen waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van beiden.

Denk hierbij aan:

 • Zakelijke conflicten: consumentenzaken of bedrijven onderling
 • Familieconflicten: echtscheidingen, onenigheid over de verdeling van de erfenis, ruzies binnen het gezin of familie
 • Burenruzies
 • Arbeidsconflicten
 • Conflicten tussen leerlingen en/of docenten
 • Conflicten binnen (sport)verenigingen en stichtingen
 • Verschil van mening met de gemeente of overheidsinstanties

Voordelen van mediation:

 • Minder kostbaar
 • Bespaart tijd
 • Minder stressvol
 • Oplossingsgericht
 • Voor alle partijen aanvaardbare oplossing(en)
 • In veel gevallen (deel)herstel van de onderlinge relatie
 • Informeel